lagotto romagnolo
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Lagottoklubi ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.lagottoromagnolo.fi/pennut
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

31.12.2022 saakka: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen indeksi. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 1.1.2023 alkaen: Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta tai PRA. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
NUXO AXO MARIA PARAINEN 4 4 19.12.2022 06.02.2023 2600 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 8 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.