cane corso
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Bullmastiffit ja Mastiffit ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.mastiffit.com/8
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

30.6.2022 saakka: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaus- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. 1.7.2022 alkaen: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu virallinen lonkka-, kyynärkuvauslausunto ja selkälausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasia raja-arvo C ja kyynärniveldysplasian raja-arvo 1. Kyynärniveldysplasia tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Selkäkuvauslasunnossa lausutaan VA, LTV ja SP. Koiralla saa pentujen rekisteröintihetkellä olla korkeintaan 30 Suomessa syntynyttä jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittänyt pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MUTAKUONON NYGREN SARI LIEKSA 2 - 01.05.2022 19.06.2022 2000 € Ei²
SUPER PLAY'S RAISAARI MERVI PERTTULA 1 - 30.04.2022 18.06.2022 2000 € Ei²
Ei kennelnimeä KEPPOLA SARITA PARAINEN 2 2 28.05.2022 16.07.2022 2000 € Ei²
Yhteensä 3 pentuetta, 7 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.