cockerspanieli
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Cockerspanielit ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://cockerspanielit.org/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste D ja tuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
BREEZE LEHTONEN PIRJO, LEHTONEN KIRSI KÄRKÖLÄ 1 - 14.01.2024 03.03.2024 1600 € Ei²
HELMILÄN MANNINEN ANNE VILLÄHDE 1 1 19.01.2024 08.03.2024 1600 € Ei²
OAKHILL ACADEMY PIHLAJA LEILA MIKKELI 1 - 15.01.2024 16.03.2024 1800 € Ei²
Yhteensä 3 pentuetta, 4 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.