clumberinspanieli
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry
Rotujärjestön pentuvälitys
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 2. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Lisäksi koiralla pitää astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä PDP1-testaustulos. Kahta PDP1-kantajaa ei saa parittaa keskenään.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä TERVO OUTI LAHTI 1 - 24.04.2022 18.06.2022 1700 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu