sileäkarvainen noutaja
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen sileäkarvaiset noutajat ry, Finska flatcoated retrieverklubben rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.flatti.net/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä; poikkeuksena linssin etuosan saumalinjan katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MAJAKKASAAREN LATVA MINNA KAARINA 3 - 26.05.2022 14.07.2022 1200 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.