viiriäiskoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.wachtelhundklubben.fi/jalostus/jalostustoimikuntana/pentueet
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C, ja lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 0. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen. Uusintayhdistelmät ovat kiellettyjä.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
SANDHEDENS STRÖM BRITTA NÄMPNÄS 2 1 30.03.2023 18.05.2023 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua