bokseri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Bokseriyhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.bokseriyhdistys.fi/6
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos, Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava doppler-tutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Doppler-tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CLEA'S VORSELMAN NINA MASKU 2 2 20.06.2022 13.08.2022 1600 €
Yhteensä 1 pentue, 4 pentua