bokseri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Bokseriyhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.bokseriyhdistys.com/pennun-hankinta
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus- ja selkäkuvauslausunto sekä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvo on spondyloosilausunnon aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Vastustettavat sydänsairaudet aortta- ja pulmonaalistenoosi. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk, jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MOIRALINAS OJA KIRSI, PAKKALA HENNA PIETARSAARI 3 6 01.06.2024 20.07.2024 1700 €
Yhteensä 1 pentue, 9 pentua