brienpaimenkoira / briardi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Briard ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenbriard.net/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi "muu vähämerkityksellinen kaihi" ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ZHAMANEN TOURONEN MARIIA SASTAMALA - 2 26.11.2022 14.01.2023 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua