pitkäkarvainen collie
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Collieyhdistys - Finlands Collieförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.scy.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merle-geenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat soopelipennut merkitään EJ-rekisteriin. Testi hyväksytään, kun se on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Laboklin, Movet ja Genoscoper. Sileäkarvaisille vanhemmille saattaa syntyä pitkäkarvaisia pentuja, jotka rekisteröidään karvanlaatunsa mukaiseen rotuun. Kennelliiton toimisto voi rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan 1.1.2021−31.12.2025 välisenä aikana, kun pentueen molemmat vanhemmat täyttävät sileäkarvaisen collien PEVISA-ehdot. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
PELTSUN PELTONIEMI KIRSI AKAA 3 1 07.02.2023 28.03.2023 1700 €
STAR YARD'S AALTO OONA 1 - 11.02.2023 01.04.2023 1600 €
Yhteensä 2 pentuetta, 5 pentua