dobermanni
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Dobermannyhdistys - Finlands Dobermannförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.sdy.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. PHTVL / PHPV -sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. CAH:n varalta annettu lausunto seeruminäytteen ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämässä laboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä IDEXX ja Movet. Koiralla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG), ja koiran pitää olla sairauden osalta terve. Lausunto on voimassa 12 kk.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
IITUVAARAN TAIPALE-SALMINEN SATU ANNELI HUITTINEN 6 - 18.05.2024 06.07.2024 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 6 pentua