hovawart
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Hovawart ry
Rotujärjestön pentuvälitys www.suomenhovawart.fi/pentulista/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja C-lonkkaisen koiran saa parittaa vain A-lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon pitäisi olla vähintään 101.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
LUMEN HOSKARI PIRJO RIIHIMÄKI 6 1 25.05.2024 13.07.2024 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 7 pentua