samojedinkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Samojedinkoirayhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://samy.fi/fi/pentuja/pentulista
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
TÄHEKIIR REIMANN KERSTI 7 1 16.12.2022 03.02.2023 1600 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 8 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.