siperianhusky
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomalainen Siperian Husky-seura - Finska Siberian Husky-sällskapet ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://siperianhusky.fi/wp/pentulaatikko/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
FINHELMEN SJÖSTRAND REETTA 1 1 15.01.2023 05.03.2023 1200 € Ei²
METSÄPEIKON SALONEN ANU LAMMI 2 2 03.03.2023 21.04.2023 1200 € Ei²
Ei kennelnimeä NIEMI RONJA 3 2 22.02.2023 19.04.2023 1200 € Ei²
Ei kennelnimeä PARISALU SOFIA SIMUNA 2 1 22.02.2023 12.04.2023 1600 € Ei²
Yhteensä 4 pentuetta, 14 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.