siperianhusky
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomalainen Siperian Husky-seura - Finska Siberian Husky-sällskapet ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://siperianhusky.fi/wp/pentulaatikko/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ARCTIC ROYAL'S HEIKKILÄ LEENA HELENA KOTILA 1 - 30.08.2023 18.10.2023 1200 € Ei²
SAVOLAISEN SAVOLAINEN TARU NUUTAJÄRVI 1 4 08.05.2023 10.07.2023 1200 € Ei²
Ei kennelnimeä ANGERMAA SAKU LAITILA 1 2 30.07.2023 24.09.2023 1200 € Ei²
Yhteensä 3 pentuetta, 9 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.