siperianhusky
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomalainen Siperian Husky-seura - Finska Siberian Husky-sällskapet ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://siperianhusky.fi/wp/pentulaatikko/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ARKTISKA MAANINEN TIINA OULU 3 - 11.05.2022 07.07.2022 1000 € Ei²
ELÄMÄNRINTEEN AALTONEN PETRI ALASTARO 3 2 24.03.2022 02.06.2022 1200 € Ei²
FIOMIS JÄRVELÄINEN MIKAEL HINTHAARA - 3 13.04.2022 01.06.2022 1300 € Ei²
MY FLAMING PAJU ANETTE FORSSA 2 1 03.06.2022 22.07.2022 1300 €
SATULAAKSON ALPPINEN MAARIT TUOMIKYLÄ 1 - 06.05.2022 24.06.2022 1500 € Kyllä¹
Yhteensä 5 pentuetta, 15 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.