australianpaimenkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Australianpaimenkoirat ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.australianpaimenkoirat.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu iris coloboma, PRA, perinnöllinen kaihi, CEA, geograafinen RD tai totaali RD. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai iris hypoplasia, on se paritettava kyseisen muutoksen osalta terveen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Australian Shepherd Club of America (ASCA) -rekisterissä oleva tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ASCA-rekisteriin merkittyä ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä HUTRI NINA 3 4 20.06.2022 08.08.2022 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 7 pentua