saksanpaimenkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Saksanpaimenkoiraliitto ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.spl.fi/jalostus/pentulista
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

31.12.2023 asti: Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto sekä selkälausunto (LTV). Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1. Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin tulos/arviointi seuraavista: a) Hyväksytty SPL-jalostustarkastus (SPL = Saksanpaimenkoiraliitto) b) Suoritettu SPL-arviointi c) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos) d) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos e) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus f) tai kyseessä virkakoira Ulkomailta astutettuna tuodun ulkomaisessa rekisterissä olevan nartun ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen rekisteröinnin yhteydessä nartulta ei vaadita luonnearviota. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. 1.1.2024 alkaen: Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, selkälausunto (LTV), sekä luonnetta kuvaava arvio/testi/koe tehtynä. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee olla jokin luonnetta kuvaava tulos/arviointi seuraavista: a) Hyväksytty SPL-jalostustarkastus b) Suoritettu SPL-arviointi c) Hyväksytty SPL-rodunomainen jalostuskoe d) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAJÄ, PAEK, PAHA, PAVI, PAJÄ, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos) e) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos f) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus g) tai kyseessä virkakoira h) tai vastaava ulkomainen tulos

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Karvanlaatumuunnoksia saa risteyttää keskenään. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ANARKISTIN LINDSTRÖM CAROLA, LINDSTRÖM HARRI IMATRA - 1 28.12.2023 15.02.2024 1500 €
DONATTAREN KETOMÄKI HENNA-RIIKKA 6 3 19.01.2024 15.03.2024 1500 €
EASY CHOICE KAUPPINEN HANNE LAPINLAHTI 5 4 14.01.2024 03.03.2024 1500 €
EVERGREY'S VAINIONTAUS RIITTA, VAINIONTAUS JARMO VAAJAKOSKI - 1 03.01.2024 21.02.2024 1600 €
KRANICHZUG KURKI JARI PREITILÄ 1 - 10.01.2024 28.02.2024 1400 €
PLATINUMSHEPHERD KEKKONEN ILPO KARTTULA - 1 22.12.2023 09.02.2024 1500 €
PLATINUMSHEPHERD KEKKONEN ILPO KARTTULA 2 1 22.01.2024 11.03.2024 1500 €
PLATINUMSHEPHERD KEKKONEN ILPO KARTTULA - 2 13.01.2024 02.03.2024 1500 €
Yhteensä 8 pentuetta, 27 pentua