saksanpaimenkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Saksanpaimenkoiraliitto ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.spl.fi/jalostus/pentulista
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, selkälausunto (LTV), sekä luonnetta kuvaava arvio/testi/koe tehtynä. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee olla jokin luonnetta kuvaava tulos/arviointi seuraavista: a) Hyväksytty SPL-jalostustarkastus b) Suoritettu SPL-arviointi c) Hyväksytty SPL-rodunomainen jalostuskoe d) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAJÄ, PAEK, PAHA, PAVI, PAJÄ, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos) e) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos f) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus g) tai kyseessä virkakoira h) tai vastaava ulkomainen tulos

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Karvanlaatumuunnoksia saa risteyttää keskenään. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
BAR-WAXAN WEGELIUS EIJA LÄYLIÄINEN 2 1 27.03.2024 15.05.2024 1700 €
ESCAFLOWNE LINDVALL JENNY SUNDBY 6 - 10.05.2024 28.06.2024 1500 €
ESCAFLOWNE LINDVALL JENNY SUNDBY 7 2 29.05.2024 24.07.2024 1500 €
IGOR'S REINA NURMINEN NOORA 2 2 23.04.2024 18.06.2024 1500 €
MUSANTERIN HELIN HEIDI PERTTULA 4 7 01.05.2024 19.06.2024 1500 €
NEBELHAIN KUJALA HELI LOHILUOMA 2 3 09.06.2024 28.07.2024 1500 €
PLATINUMSHEPHERD KEKKONEN ILPO KARTTULA 2 1 16.05.2024 04.07.2024 1600 €
SENSEN MANN BAGGSTRÖM KIM SIUNTIO KK 1 - 04.04.2024 23.05.2024 1600 €
WILD DREAM'S KORHONEN SUSANNA PÄNTÄNE 3 - 03.05.2024 21.06.2024 1500 €
Yhteensä 9 pentuetta, 45 pentua