beaucenpaimenkoira / beauceron
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry
Rotuyhdistys Suomen Beauceron ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenbeauceron.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto, LTV ja VA. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18kk.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
KULTAHELMI KUJALA MARIA MELLILÄ 1 1 20.09.2023 09.11.2023 1700 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua