kääpiöbullterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry
Rotukerho Suomen Kääpiöbullterrierit ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.suomenkaapiobullterrieriyhdistys.seura.info/pennunostajalle/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa. SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai muu sydänsairaus -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
DIETRO SANTO KATEKEETTA JOHANNA KRISTIINA MÄKELÄ 2 1 24.08.2022 12.10.2022 2400 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua