norwichinterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry, Norwich- och Norfolk terrierna i Finland rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.nnterrierit.fi/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
NORWESTSKO MOISANDER MARJATTA, VILÉN PÄIVI AKAA 1 1 06.05.2024 24.06.2024 2200 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua