valkoinen länsiylämaanterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Westiekerho-Westieklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.westiekerho.fi/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
JUST MIRACLE AHONEN SVETLANA 1 1 27.08.2022 15.10.2022 2500 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua