jackrussellinterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Jackrussellinterrierit ry Jack Russell Terriers i Finland rf
Rotujärjestön pentuvälitys https://jackrussellinterrieri.fi/jalostus/pentuvalitys/pentulista/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kuukautta vanhempi. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty tai sellaisesta maasta, jossa rotu ei ole virallisesti tunnustettu, tuotu rekisteröimätön tuontikoira voidaan ottaa rotuun Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisesti. AKC FSS -rekisteriin rotunimellä ”russell terrier” merkitty koira voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin jackrussellinterrierinä. Britanniasta tulleita Working Jack Russell-rekisteriin merkittyjä koiria voidaan rekisteröidä Koirarekisteriohjeen 11.1.1 mukaisesti. Muista FCI-maista tuotujen koirien pitää olla merkitty FCI:n tunnustamaan rekisteriin.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ACHANTHUS SUNDELL YVONNE GUNHILD EKENÄS - 1 08.02.2023 06.04.2023 1500 €
DANA'S BENGALLIGHT FRASER JANINA KAUNIAINEN 2 1 14.02.2023 04.04.2023 1500 € Ei²
DOWITHSTYLE'S HAUTAMAA MAIJU PIRKKALA - 2 08.02.2023 29.03.2023 1500 € Ei²
FIERY FELLOW HOUNI JONNA MÄNTYHARJU 2 - 08.02.2023 03.04.2023 1500 €
KARKAJUN EKLÖF CAMILLA - 1 16.12.2022 03.02.2023 1800 € Kyllä¹
LICIAN VILEN LIISA VESILAHTI - 1 04.01.2023 22.02.2023 1700 € Ei²
NISUPIHAN NISU PÄIVI JÄRVENPÄÄ 2 1 30.01.2023 20.03.2023 1400 € Ei²
TSARODEJ AJANTO RIITTA ESPOO 1 1 09.01.2023 27.02.2023 1600 € Ei²
Yhteensä 8 pentuetta, 15 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.