amerikanstaffordshirenterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry
Rotuyhdistys Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://amstaffiyhdistys.net/pentuelista
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

31.12.2022 saakka: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 1.1.2023 alkaen: Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen – sininen sininen – sininen fawn sininen fawn – sininen fawn


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
POLAR EXPRESS HEINIKOSKI SIRU LAMMI 1 2 27.04.2022 15.06.2022 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua