brasilianterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry
Rotuyhdistys Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://brasilianterrierit.weebly.com/pentuvaumllitys.html
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
SIIRIHIIREN LINDHOLM KIRSI TAMMELA 1 1 08.10.2022 26.11.2022 1300 €
TEITEIN TIIHONEN TERHI KANGASNIEMI 2 3 31.10.2022 19.12.2022 1300 € Kyllä¹
TEITEIN TIIHONEN TERHI KANGASNIEMI 2 1 26.10.2022 14.12.2022 1300 € Kyllä¹
Yhteensä 3 pentuetta, 10 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.