afgaaninvinttikoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Afgaanit - Finlands Afghaner ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.afgaaninvinttikoira.fi/pentulista/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
NOT GUILTY RAINOMA JASMIN RAISIO 1 - 02.10.2022 25.12.2022 2000 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu