englanninvinttikoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliitto ry
Rotuyhdistys Suomen Greyhoundyhdistys - Finlands Greyhoundförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.greyhoundyhdistys.fi
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Irish Coursing Club (ICC) rekisteriin, The National Coursing Club (NCC) rekisteriin, Greyhounds Australasia Limited (GA) rekisteriin ja National Greyhound Association (NGA) rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiralla pitää olla ko. rekisterin Export Pedigree liitteenä rekisteröintiä varten ja koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Mikäli astutus tapahtuu em. FCI:n ulkopuolisiin rekistereihin merkityllä ulkomaisella uroksella tai tällaisen ulkomaisen uroksen tuontispermalla, vaaditaan DNA-tunniste uroksen tunnistusmerkinnäksi.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
WHISKERS WALLENIUS INARI KIRKKONUMMI 3 5 31.08.2022 19.10.2022 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 8 pentua