akita
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundsförening ry
Rotuyhdistys Akita ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.akitayhdistys.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. PRA:ta, perinnöllistä kaihia, tRD:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
DIAMELLA KARENMAA-NURMINEN JAANA EURAJOKI 1 - 26.05.2022 10.09.2022 2000 €
VUORENVARMAN VAHVELAINEN NOORA SASTAMALA 1 1 15.08.2022 03.10.2022 1900 €
Yhteensä 2 pentuetta, 3 pentua