venäjänvinttikoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Borzoiklubi - The Finnish Borzoi Club ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://borzoiklubi.net/pentuja_uusi.html
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
AESTHETEN KUHA MIITTA TERVAKOSKI 6 4 21.04.2023 09.06.2023 1300 €
Yhteensä 1 pentue, 10 pentua