sloughi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliitto ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.slazary.com/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CHISTOSO ALÉN MARIA 3 - 16.10.2022 06.12.2022 1200 €
CHISTOSO ALÉN MARIA 4 - 18.10.2022 06.12.2022 1200 €
Yhteensä 2 pentuetta, 7 pentua