portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliitto ry
Rotuyhdistys Suomen Portugalinpodengot ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.podengo.net/jalostus/pentuvalitys
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
HILTULAN TIKKANEN SARI, TIKKANEN JARI SONKAJÄRVI - 1 03.02.2024 23.03.2024 1600 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu