etnankoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliitto ry
Rotuyhdistys Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.sicry.fi/pentuvalitys-etnat
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MIO CARISSIMO GRÖHN HEIDI HELSINKI 1 - 10.11.2022 29.12.2022 1400 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.