partacollie
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Partacolliet - Finlands Bearded Collies ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://suomenpartacolliet.wixsite.com/suomenpartacolliet/pentuvalitys
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
BLACK QUEBEC'S VIRTANEN LINDA KAARO 1 - 08.08.2022 01.10.2022 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu