dalmatiankoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.findal.net/pentuja/pentuja-ja-suunnitelmia/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
WILDSPOTS TUURI KATI LAHTI 2 6 02.06.2022 21.07.2022 1700 €
Yhteensä 1 pentue, 8 pentua