kuvasz
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Unkarinpaimenkoirat ry
Rotukerho Suomen Kuvasz-klubi ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.unkarinpaimenkoirat.fi/pentuvalitys/pentueet/kuvaszpentueet/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
COLDBLOW MÄKINEN TIINA NOUSIAINEN 2 - 11.04.2022 06.06.2022 1450 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua