leonberginkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Leonberginkoirat ry, Finlands Leonberger rf
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.leonet.fi/pentuvalitus/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. C-lonkkaiselle koiraa tulee käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101. Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä HOKKANEN ANNA HELSINKI 4 3 09.11.2022 28.12.2022 1900 € Ei²
Ei kennelnimeä HUHTALA SANNA JYLHÄ 1 1 07.10.2022 25.11.2022 1800 € Kyllä¹
Yhteensä 2 pentuetta, 9 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.