newfoundlandinkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys-Finska Newfoundlandshundföreningen ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://newfoundland.fi/jalostus-ja-terveys/pentuvalitys/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk iässä annettu laaja rodunomainen sydäntutkimuslausunto (UÄ+EKG). Lausunto on voimassa 36 kk. Tämän jälkeen voidaan koiralle hyväksyä auskultaatiotulos, joka ei osoita sairauden merkkejä. Auskultaatio on voimassa 36kk. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, tulee koiralle tehdä laaja rodunomainen sydäntutkimus (UÄ+EKG). Koiraa, jolla on todettu perinnöllinen sydänsairaus ei saa käyttää jalostukseen.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Yli 8v koirille voidaan rotujärjestön puollon perusteella myöntää poikkeuslupa sydäntutkimuksien osalta niin, että tutkimukseksi riittää ennen jalostukseen käyttöä pelkkä auskultaatiotulos, jossa ei ole todettu sairauden merkkejä.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
WAVE SEEKER'S LIUS OUTI HAARAJOKI - 2 24.04.2024 13.06.2024 2500 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua