shiba
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundsförening ry
Rotuyhdistys Suomen Shiba ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenshiba.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä voimassa oleva polvitarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1. Patellaluksaation raja-arvo on aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen. Koiralla ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä RANTA SEPPO 1 - 20.09.2022 08.11.2022 2700 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.