tiibetinmastiffi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Tiibetinmastiffit ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomentiibetinmastiffit.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
QUIANG SHI BÜTZOW VERNA 2 2 13.12.2022 31.01.2023 1500 € Kyllä¹
SIRAHA'S AHTO NINA TUULOS 2 5 06.01.2023 03.03.2023 1400 €
Yhteensä 2 pentuetta, 11 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.