komondor
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Unkarinpaimenkoirat ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.unkarinpaimenkoirat.fi/pentuvalitys/pentueet/komondorpentueet/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
VON PETRÓCZY PETRÓCZY ZOLTÁN, PETRÓCZY KIRSI 1 - 27.06.2023 19.09.2023 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu