landseer
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Landseeryhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenlandseeryhdistys.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18kk. Rekisteröinnin raja-arvot on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasia aste 1.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MOONSHINE SHADOW TAMMELA SANNA PÄNTÄNE 4 - 21.02.2023 11.04.2023 1800 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 4 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.