landseer
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Landseeryhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenlandseeryhdistys.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18kk. Rekisteröinnin raja-arvot on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasia aste 1.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
OHPED DAL HONKANEN MIIA URJALA AS 1 2 01.05.2022 19.06.2022 1800 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.