itäsiperianlaika
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.laikajarjesto.fi/rodut/itasiperianlaika/astutuspalsta/astutukset
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä KÖRKKÖ SAMULI - 2 07.12.2023 25.01.2024 700 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.