itäsiperianlaika
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.laikajarjesto.fi/rodut/itasiperianlaika/astutuspalsta/astutukset
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ISOVUOMAN KYNTÄJÄ KAI, KYNTÄJÄ SARI RAANUJÄRVI 1 - 23.11.2022 11.01.2023 1200 € Ei²
PEHKUMÄEN PEKKARINEN ILKKA KINNULA 1 2 29.12.2022 16.02.2023 1100 € Kyllä¹
TAIKAKODAN MÅRD HARRI YLÄ-VIEKSI 1 1 11.11.2022 30.12.2022 900 €
TAMMENKOLON RÄTY HANNA TÄHTELÄ 1 - 02.11.2022 21.12.2022 1000 € Kyllä¹
Ei kennelnimeä SALOKANNEL SAMELI MUURAME - 2 10.01.2023 04.03.2023 950 € Kyllä¹
Yhteensä 5 pentuetta, 9 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.