pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundsförening ry
Rotuyhdistys Suomen Pyreneläiset ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenpyrenelaiset.fi/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Kennelliiton toimisto voi myös tehdä muutoksen rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Rotuunotto on mahdollista Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisella menettelyllä. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
DROLE D'OISEAU RIIHIMÄKI LEA KAUVATSA 1 3 28.09.2022 16.11.2022 1450 €
Yhteensä 1 pentue, 4 pentua