shar pei
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundsförening ry
Rotukerho Suomen Shar Pei Harrastajat ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.sharpeiharrastajat.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimustutkimuslausunto ja vähintään 12 kk iässä tehty silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 1. Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA, tRD, PHTVL/PHPV aste 2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä SPAIDgeenitestin tulos. SPAID-geenitestituloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa parittaa toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
JASDOREN NASKALI MARI KATARIINA, ARO MIRA KYRÖSKOSKI - 2 12.05.2024 30.06.2024 1600 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua