shar pei
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundsförening ry
Rotukerho Suomen Shar Pei Harrastajat ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.sharpeiharrastajat.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla: - voimassa oleva, Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk). Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. - voimassa oleva Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
SECRET LINE'S SORSA MERJA KARJALOHJA 2 1 25.11.2022 13.01.2023 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua