silkkiterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry
Rotukerho Silkkiterrierit ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://silkkiterrierit.fi/pentueet/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
TEL QUESSIR TELKKÄLÄ TARJA, TELKKÄLÄ SAANA VAAJAKOSKI - 1 09.04.2023 04.06.2023 1600 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu