basenji
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.basenji.fi/toteutuneet_yhdistelmat.htm
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
AFRIKAN LAMINAM YLITÖRMÄ PAULIINA HAAPAJÄRVI 1 3 23.12.2023 16.02.2024 1500 € Kyllä¹
HI-LITE KYTTÄ HANNA-LEENA, KYTTÄ JANNE KUOPIO 1 - 28.12.2023 15.02.2024 1500 € Kyllä¹
PERRADA UNICAN KORTESALO HEIDI HÄMEENLINNA 1 1 14.12.2023 08.02.2024 1500 € Kyllä¹
PIIPANS HUHTALA MIRA NOKIA - 1 11.12.2023 29.01.2024 1500 € Ei²
RUOSTEPOSKEN AHO ANNE-MAIJA TURKU - 2 30.12.2023 23.02.2024 1500 € Ei²
Yhteensä 5 pentuetta, 10 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.