basenji
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.basenji.fi/pentuja_vapaana.htm
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
PERRADA UNICAN KORTESALO HEIDI RENKO 3 3 06.12.2022 02.02.2023 1500 € Kyllä¹
PERRADA UNICAN KORTESALO HEIDI RENKO 6 - 06.12.2022 02.02.2023 1500 €
VANGUARDIAN TOIKKA ANNI-KAISU ESPOO 1 - 21.11.2022 13.01.2023 1500 € Kyllä¹
Yhteensä 3 pentuetta, 13 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.