mopsi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Mopsikerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenmopsikerho.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla voimassa oleva hyväksytty kävelytesti, kummallakaan vanhemmalla ei saa olla astutushetkellä voimassa olevaa hylättyä kävelytestitulosta.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CARALINA'S JONNINEN KRISTINA, IKONEN REINO RENKO 3 - 06.05.2023 26.06.2023 2200 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.