mopsi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Mopsikerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suomenmopsikerho.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

31.12.2022 saakka: Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi. Toisella vanhemmalla pitää olla hyväksytty kävelytestitulos. 1.1.2023 alkaen: Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla voimassa oleva hyväksytty kävelytesti, kummallakaan vanhemmalla ei saa olla astutushetkellä voimassa olevaa hylättyä kävelytestitulosta.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ALIALE JOY HAKALA ELENA JYSKÄ 2 - 27.12.2022 14.02.2023 2300 € Ei²
HANLAIT LAIHONEN HANNELE SÖÖRMARKKU 2 - 03.12.2022 28.01.2023 2400 € Kyllä¹
SÖRSSELIN KALLIO LAILA 2 - 07.01.2023 03.03.2023 2300 €
Yhteensä 3 pentuetta, 6 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.