papillon
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry, Finlands Papillon- och Phalèneförening rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.spphy.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva vähintään 12 kk iässä tehty polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CONNECTION KALLIONLUOTO VESA ANTERO HELSINKI 1 - 10.04.2024 14.06.2024 2450 € Ei²
GOLDEN JUMP LUMPOV-MARTTONEN ANITA MARIA RUOTSINKYLÄ 1 - 21.04.2024 16.06.2024 2200 € Ei²
GOLDEN JUMP LUMPOV-MARTTONEN ANITA MARIA RUOTSINKYLÄ 2 - 22.04.2024 17.06.2024 2500 € Kyllä¹
Yhteensä 3 pentuetta, 4 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.