papillon
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry, Finlands Papillon- och Phalèneförening rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.spphy.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja lausunto on voimassa 24 kk.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
MERIHELMEN ELORANTA PAULIINA TAMPERE 1 - 20.10.2022 28.01.2023 1800 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.