papillon
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry, Finlands Papillon- och Phalèneförening rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.spphy.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja lausunto on voimassa 24 kk.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
ARNICA MONTANA UOTILA HEIDI - 2 02.04.2023 27.05.2023 2459 € Ei²
Ei kennelnimeä NYBONDAS ROSE-MARIE KAAVI 2 - 10.04.2023 29.05.2023 2000 € Ei²
Ei kennelnimeä ELORANTA TERESA TAMPERE 2 - 24.04.2023 12.06.2023 2000 € Ei²
Yhteensä 3 pentuetta, 6 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.