kiinanpalatsikoira, pekingeesi
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Pekingesikerho - Finska Pekingeserklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.pekingesikerho.com
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CHILLIWACK'S ASKOLA MARJA KANKAANPÄÄ - 2 09.05.2022 18.07.2022 2000 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua