shih tzu
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Shih Tzu ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.shihtzury.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 2. Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee pentueen toisella vanhemmalla olla hyväksytty BOAS-testi (kävelytesti). Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
LUCOTT TUKIAINEN LAURA PAIHOLA 1 - 25.01.2024 21.03.2024 2000 € Ei²
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.