venäjäntoy, lyhytkarvainen
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry
Rotukerho Suomen Venäjäntoyt ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.russiantoy.fi/pentuneuvonta/
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
FLYING PEARLS NEVALA REIJA RENKO - 2 20.03.2024 08.05.2024 1800 € Ei²
MINITAILS ROMANOVA OLGA LAMPIKANGAS 2 - 05.03.2024 23.04.2024 1800 € Ei²
VILI'S PACK RONKAINEN MARJO NUMMINEN 1 - 04.03.2024 29.04.2024 1800 €
Yhteensä 3 pentuetta, 5 pentua

²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.