havannankoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Havannalaiset ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://havannalaiset.com
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 1. Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen kaihi (katarakta) tai PRA. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 25 jälkeläistä alle 4 vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
CUBAN PAWS TÖRNE-KULTALA PÄIVI OULU 2 1 14.04.2024 09.06.2024 2000 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.