suursnautseri, musta
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Suursnautserikerho - Finlands Riesenschnauzerklubb ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.suursnautseri.fi/jalostus_ja_terveys/pentulista/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla pitää olla ennen asututusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
GIGABIT JUSELIUS TUIJA NUMMELA 2 - 01.04.2023 27.05.2023 1600 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua